STRATEGIJA KOMPANIJE

Beoexpert Design d.o.o. u potpunosti se razvija u korak sa napredovanjem BIM tehnologije i standarda sa ciljem da kompanija postane regionalni lider u oblasti projektovanja, konsaltinga, projekt-menadžmenta, nadzora i upravljanja objektima. Ovim pristupom našim klijentima omogućavamo bolje sagledavanje okruženja u kome se investicije nalaze, brže analiziramo i predlažemo optimalna tehnička rešenja, sigurnije i pouzdanije upravljamo troškovima, rizicima i prilikama na projektu, sagledavamo integralno sve uticaje i faze u kojima se projekat nalazi od planiranja preko projektovanja izgradnje i upravljanja. U narednim godinama promocija i edukacija investitora o prednostima korišćenja ovog načina rada jedan je od ključnih ciljeva kompanije. Koncept koji je za mnoge na nivou ideje potrebno je stalno podizati i osnaživati kroz stalnu razmenu znanja i iskustava u cilju pronalaženje najboljih tehnologija i modaliteta rada za dostizanje standarda BIM nivo3.

MISIJA

Omogućavanje najbolje razmene informacija sa svim korisnicima i investitorima na projektima kroz razmenu podataka u realnom vremenu, omogućavanje pristupa informacijama o projektu zainteresovanim korisnicima preko specijalizovanih aplikacija. Težnja kompanije se ogleda u proširenju obima poslovanja i postizanje liderstva u oblasti projektovanja i inženjeringa (prema BIM standardu) na teritoriji Republike Srbije i u regionu, u narednih pet godina.

VIZIJA

 

Ogleda se kroz stvaranje tržišta i preduslova da BIM koncept postane opšte prihvaćen kod investitora: javnih i privatnih kompanija kao model za unapređenje poslovanja i stvaranja dodatnog viška vrednosti na investicionim projektima.

SOFTVERI

O NAMA

Beoexpert Design je kompanija koja se konstantno trudi da usvaja nove tehnologije i načine rada u izradi tehničke dokumentacije, konsaltingu i upravljanju projektima. Zagovornik je ideje održivog razvoja i integralnog upravljanja i očuvanja životne sredine u oblasti građevinarstva.

Bavimo se izradom studijske dokumentacije i tehničke dokumentacije svih tipova i nivoa složenosti, projektantskim i izvođačkim nadzorom, projektnim menadžmentom i upravljanjem projektima. Izrađujemo geografske informacione sisteme ( GIS ) za razvoj i upravljanje javnom infrastrukturom.

Naše iskustvo i kvalitet ogleda u velikom broju realizovanih projekata iz oblasti: visokogradnje, podzemnih konstrukcija, komunalne infrastructure, vodovoda, kanalizacija, upravljanja vodama, zaštite od štetnog dejstva voda, prečišćavanja voda, vodoprivrede, arhitekture, urbanističkog planiranja.

Close Menu