KANALIZACIONI SISTEMI

Izrada studijske i tehničke dokumentacije za procene stanja postojećih kanalizacionih sistema, analize stanja kanalizacionih sistema, analiza zagađivača, izrada matematičkih modela i hidrauličkih proračuna za ocenu transportnih sposobnosti u mreži, analizu pronosa nanosa, analiza transporta zagađenja, analizu rada mreže u vanrednim stanjima, kvara. Planiranje i projektovanje novih objekata i cevovoda u kanalizacionim sistemima. Planiranje i projektovanje rešenja za rekonstrukciju, sanaciju ili zamenu postojećih objekata. Tehničko savetovanje u načinu planiranja investicije podele na faze i usklađivanje dinamike sa aspekta
spremnosti: planske dokumentacije, imovinsko-pravnih odnosa, tehničke dokumentacije, uslova i dozvola.

Istražni radovi za procenu stanja postojeće mreže. Robotika i laseresko merenje stanja cevovoda i objekata u kanalizacionoj mreži, mapiranje i obrada podataka, predikcija funkcionalnosti mreže. Nadzor za vreme izvođenja radova. Projektni menadžment praćenje i brza korekcija i prilagođavanje tehničkih rešenja situaciji na terenu.

Close Menu