REFERENCE

Do sada smo sarađivali sa preko 60 gradova i lokalnih samouprava, sa preko 20 republičkih i javnih preduzeća i privatnih kompanija na teritoriji Republike Srbije.

GEOTEHNIKA I KONSTRUKCIJE

HIDROTEHNIKA

ARHITEKTURA I PLANIRANJE

INFORMACIONI SISTEMI

Close Menu