Projektanti rade na prevazilaženju najsloženijih problema iz oblasti geotehnike, stabilizacije klizišta, složenih problema fundiranja, zaštite temeljnih jama, stabilizacije kosina i drugih problema u geotehnici. 

Pružamo konsultantske usluge sa aspekta investitora, nadzora, izvođača i drugih učesnika u projektima, različitim zainteresovanim stranama. 

Projekti i realizacije u prethodnom periodu proizvod su detaljne analize i proučvanja svih faktora. U okviru projektovanja vodi se računa o ekonomičnosti, predlažemo savremena tehnička rešenja i materijale kojima se ubrzava izgradnja, povećava kvalitet i pojeftinuje investicioni ciklus. 

Prijekti se izrađuju uz korišćenje najsavremenijih programa. Posedujemo licencirane softvere kao što su: Plaxis 2D, Plaxis 3D, Geo 5 slide, RocScience Slide, Radimpex Tower 3D i ArmCad, DeepXcav, Cross Section Analysis & Design.

Beoexpert Design pruža usluge upravljanja projektima, konsaltinga svih vidova hidrotehničkih objekata. Radimo na izradi studija i geoinformacionih registra postojećih i planiranih kanalizacionih i vodovodnih sistema, projektovanje vodovoda i kanalizacije, projektovanje sistema za navodnavanje, projektovanje rečnih regulacija i Sistema za zaštitu od poplava, upravljanje rizikom od poplava, izrada geoinformacionih sistema I mapiranje (rizika od prirodnih katastrofa, klizišta, postojećih infrastruktunih objekata).

Projektantski tim izrađuje projektnu dokumentaciju svih nivoa složenosti uz stalno usavršavanje i usvajanje novih tehnologija.

Zagovornici smo ideje integralnog upravljanja i održivog razvoja u oblasti vodoprivrede kao i politike voda i ljudi koja zagovara kompromis između potreba društva za vodom sa jedne strane i očuvanja prirode sa druge strane. 

Projekti vezani za hidrotehniku realizovani su uz korišćenje savremenih softverskih programa: Auto CAD, Civil 3D, ArcGIS, QGIS, HIS, RAS, Bently, IL WIS, ArcMap.

Close Menu