VODOVODNI SISTEMI

Izrada studijske i tehničke dokumentacije za procene stanja postojećeg vodovodnog sistema, analize stanja vodovodne mreže, izrada matematičkih modela i hidrauličkih prračuna za ocenu distributivnih sposobnosti u mreži, analizu gubitaka, analizu rada mreže u vanrednim stanjima poput požara, kvara, analize transporta kvaliteta vode kroz vodovodne sisteme. Planiranje i projektovanje novih objekata i cevovoda u vodovodnom sistemu. Planiranje i projektovanje rešenja za rekonstrukciju, sanaciju ili zamenu postojećih cevovoda. Tehničko savetovanje u načinu planiranja investicije podele na faze i usklađivanje dinamike sa aspekta spremnosti: planske dokumentacije, imovinsko pravnih odnosa, tehničke dokumentacije, uslova i dozvola.

REFERENTNA LISTA

Close Menu