ARHITEKTURA I PLANIRANJE

U okviru ovog segmenta Investitorima se pruža kompletan konsalting u pribavljanju neophodnih dozvola u skladu sa domaćim zakonodavstvom. Pored toga nudimo i usluge nadzora nad izvođenjem radova i projektantskog nadzora za ozbiljne investicije u oblasti visokogradnje u koje se uključuje kompletan tim inženjera sa stručnim kapacitetima da prate realizaciju radova u potpunosti.

Još jedna od stvari kojim se kompanija uspešno bavi je projektni menadžment u oblasti izgradnje a posebno visokogradnje a odnosi se na kompletnu logističku pomoć Investitorima u vezi planiranja dinamike trošenja resursa (materijala, ljudstva, opreme) za vreme izgradnje objekata, zatim pronalaženje optimalnih i ekonomičnih rešenja kroz prilagođavanje postojeće tehničke dokumentacije.

REFERENTNA LISTA

Close Menu