Beoexpert Design

Projektantska kuća

Ko smo mi?

Projektantska kuća koja se bavi projektovanjem geotehničkih i hidrotehničkih konstrukcija i ostalih građevinskih objekata, nadzorom na gradilištu i inženjeringom.

Kompanija sa velikim brojem izvedenih infrastrukturnih projekata koji su pomogli razvoju kako na lokalnom tako i na regionalnom nivou.

Tokom svog poslovanja kompanija je stekla veliki broj poslovnih partnera.

Pružamo usluge na teritoriji Republike Srbije, sa sedištem u Beogradu.

Kontakt

Mitropolita Stratimirovića br. 6, 11000 Beograd

Direktor Janko Radovanović, master inž. građ.

+381 11 401 89 67

Close Menu