POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA menadžmenta kvaliteta i informacionog modelovanja objekata (BIM)

Beoexpert Design d.o.o. se bavi izradom tehničke dokumentacije svih tipova i nivoa složenosti u domenu geotehničkog i hidrotehničkog projektovanja uz stalno usvajanje savremenih tehnologija i načina rada pri izradi tehničke dokumenacije, konsaltingu i upravljanju projektima.

Sagledavamo integralno sve uticaje i faze u kojima se projekat nalazi od planiranja preko projektovanja izgradnje i upravljanja. U narednim godinama promocija i edukacija investitora o prednostima korišćenja ovog načina rada jedan je od ključnih ciljeva kompanije. Koncept koji je za mnoge na nivou ideje potrebno je stalno podizati i osnaživati kroz stalnu razmenu znanja i iskustava u cilju pronalaženje najboljih tehnologija i modaliteta rada za dostizanje standarda BIM nivo3.

MISIJA

Rast i razvoj kompanije uz sticanje zadovoljnih korisnika obezbeđivanjem najvišeg nivoa kvalitetnih projektantskih usluga koje uključuju pravovremenost, pažnju na detalje i budžetske okvire, a zasnivaju se na stalnom usavršavanju zaposlenih i upotrebi savremenih tehnologija.

VIZIJA

Proširenje obima poslovanja i postizanje liderstva u oblasti projektovanja i inženjeringa na teritoriji Republike Srbije i u regionu, u narednih pet godina.

SOFTVERI

O NAMA

Zbog toga smo uspostavili, primenjujemo, održavamo i stalno poboljšavamo integrisani sistem menadžmenta (ISM) koji obuhvata menadžment kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001 i informaciono modelovanje objekata u skladu sa zahtevima standarda ISO 19650.
U skladu sa tim Beoexpert Design d.o.o. opredeljen je da:

Bavimo se izradom studijske dokumentacije i tehničke dokumentacije svih tipova i nivoa složenosti, projektantskim i izvođačkim nadzorom, projektnim menadžmentom i upravljanjem projektima. Izrađujemo geografske informacione sisteme ( GIS ) za razvoj i upravljanje javnom infrastrukturom.

Naše iskustvo i kvalitet ogleda u velikom broju realizovanih projekata iz oblasti: visokogradnje, podzemnih konstrukcija, komunalne infrastructure, vodovoda, kanalizacija, upravljanja vodama, zaštite od štetnog dejstva voda, prečišćavanja voda, vodoprivrede, arhitekture, urbanističkog planiranja.

U skladu sa tim Beoexpert Design d.o.o. opredeljen je da:

 • Zadovoljava zahteve i očekivanja klijenata po pitanju visokog kvaliteta i poštovanja rokova
 • Prati savremene trendove razvoja u projektovanju
 • Kontinuirano povećava kvalitet usluga
 • Redovno sprovodi obuku zaposlenih
 • Uključuje zainteresovane strane u integrisani sistem menadžmenta

Najviše rukovodstvo kompanije preduzima sve mere kako bi pomoglo i omogućilo svojim zaposlenima da postupaju u skladu sa ovom politikom i inicijatori su razvoja upotrebe informacionog modelovanja objekata (BIM).

Beoexpert Design d.o.o. je posvećen primeni BIM standarda i u potpunosti primenjuje objedinjen rad na postizanju efektivnog i efikasnog projektovanja, izgradnje i upravljanja objekatima, obezbeđujući odgovarajući softver i obuku zaposlenima. BIM plan izvršenja projekta je na raspolaganju klijentima kako bi se osiguralo da su ispunjeni projektni zahtevi i očekivanja klijenta.

Ispunjenje zahteva klijenata i stalno povećanje njihovog zadovoljstva ostvarujemo aktivnim učešćem rukovodstva i svih zaposlenih u realizaciji uspostavljenih ciljeva ISM, što podrazumeva i:

 • Definisanje procesa i aktivnosti, kao i aspekata, odnosno rizika od mogućeg neželjenog uticaja
 • Redovno praćenje svih performansi procesa, kao i kontinuirano povećavanje efikasnosti i efektivnosti rada
 • Preduzimanje i praćenje svih mera na usaglašavanju poslovanja sa domaćim i međunarodnim propisima i standardima, zakonskim i drugim zahtevima, kao i razmatranje svih predloga za poboljšanje ISM-a dobijenih od zainteresovanih strana
 • Obezbeđenje adekvatnih resursa i stalno poboljšanje integrisanog menadžment sistema
  Upoznavanje svih zaintersovanih strana o opredeljenju za podizanje kvaliteta usluge
 • Redovno preispitivanje integrisanog sistema menadžmenta

U sprovođenju politike ISM Beoexpert Design d.o.o. očekuje podršku i maksimalno zalaganje svih zaposlenih.

SERTIFIKATI

Close Menu