DELATNOST

Posedujemo licencu П080Г3 za izradu tehničke dokumentacije za projekte građevinskih konstrukcija, za putne objekte (tunele) za državne puteve prvog i drugog reda, putne objekte i saobraćajne priključke na ove puteve i granične prelaze koju izdaje Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Rešavanje najsloženijih problema iz oblasti geotehnike, stabilizacije klizišta, složenih problema fundiranja, zaštite temeljnih jama, stabilizacije kosina i drugih problema u geotehnici.

Pružamo konsultantske usluge sa aspekta investitora, nadzora, izvođača i drugih učesnika u projektima, različitim zainteresovanim stranama.

Projekti i realizacije u prethodnom periodu proizvod su detaljne analize i proučvanja svih faktora. U okviru projektovanja vodi se računa o ekonomičnosti, predlažemo savremena tehnička rešenja i materijale kojima se ubrzava izgradnja, povećava kvalitet i pojeftinuje investicioni ciklus. 

Projekti se izrađuju uz korišćenje najsavremenijih programa. Posedujemo licencirane softvere kao što su: Plaxis 2D, Plaxis 3D, Geo 5 slide, RocScience Slide, Radimpex Tower 3D i ArmCad, DeepXcav, Cross Section Analysis & Design. 

REFERENCE

Usluge upravljanja projektima, konsaltinga svih vidova hidrotehničkih objekata. Izrada studijske i tehničke dokumentacije svih nivoa složenosti a posebno projektovanjem: vodovoda i kanalizacija, sistema za navodnavanje, rečnih regulacija, sistema i vodnih objekata za zaštitu od poplava, karata rizika i ugroženosti i upravljanja rizikom od poplava, geoinformacionih sistema u oblasti komunalne hidrotehnie, rizika od prirodnih katastrofa, klizišta, i drugih infrastruktunih objekata.

Zagovornici smo ideje integralnog upravljanja i održivog razvoja u oblasti vodoprivrede kao i politike voda i ljudi koja zagovara kompromis između potreba društva za vodom sa jedne strane i očuvanja prirode sa druge strane. 

Projekti vezani za hidrotehniku realizovani su uz korišćenje savremenih softverskih programa: Auto CAD, Civil 3D, ArcGIS, QGIS, HIS, RAS, Bently, IL WIS, ArcMap.

REFERENCE

Kompanija se bavi izradom arhitektonskih i urbanističkih projekata u skladu sa najsavremenijim standardom za projektovanje BIM, koji omogućava brzu analizu svih predloženih tehničkih rešenja, izvanrednu vizuelizaciju, dinamično projektovanje kroz brze izmene i prilagođavanja na terenu. U prethodniom periodu urađen je veliki broj stambenih i hotelskih kompleksa.

U toku izrade projekta koordinira se sa svim inženjerskim strukama koje je neophodno uključiti za predmetni objekat, uvode se specifični materijali, kako bi se ispunili svi traženi zahtevi. Projektima se definišu prostorne i funkcionalne celine, konstruktivni sklop, unutrašnja i spoljašnja materijalizacija, spoljašnje uređenje u neposrednom okruženju objekta, rešavaju se detalji za izvođenje, daje se predlog sanacije oštećenih delova objekta.

Za izradu tehničke dokumentacije koristi se softverski paketi: Autodesk Revit, Navisworks, Civil 3D, Revit MAP, InfraWorks, Adobe Photoshop, AutoCAD, Primavera, SketcUp, V-Ray i drugi.

REFERENCE

Implementacija geoinformacionih sistema inkrastruturnih i komunalnih objekata. Izrada geoprostorne i alfanumeričke baze podataka, prostorne i vremenske analize stanja sistema, analiza različitih scenarija prema višekriterijumskim funkcijama.

U okviru kompanije kreiran je jedinstveni informacioni sistem GIS koji je zamišljen kao nazamenljiv deo državnih institucija, javnih preduzeća i velikih kompanija koje su zadužene za upravljanje kompleksnom i velikom infrastrukturom. GIS kao sistem je izuzetno prilagodljiv, distribuiran i kroz njega se mogu pratiti veliki broj parametara kao i kreiranje izveštaja koji se odnose na delove ili kompletnu infrastrukturu.

REFERENCE

Close Menu